Nastavení WiFi

WiFiPřihlásit se do sítě WiFi pomocí QR kódu.

V mnoha veřejných zařízeních (instituce, restaurace, ...) je dnes k dispozici volné WiFi připojení na internet. Většinou je ale potřeba se k této síti přihlásit jménem a heslem. Toto lze vyřešit zveřejněním QR kódu s přihlašovacími údaji např. na jídelním lístku, a tím zákazníkům umožnit elegantní přihlášení. Jako uživatel této služby pak jednoduše qiknu na obrázek a jsem okamžitě připojen na místní WiFi, nemusím zjišťovat přihlašovací údaje. Samozřejmě totéž si můžete zprovoznit pro Vaši domáci WiFi síť a zjednodušit tak přátelům přihlášení. Upozorňujeme, že tato funkcionalita není podporována všemi výrobci telefonů, např. iPhone toto neumí.

Co je to qik?

Co je to qik?

Dlouho jsme hledali termín, kterým by se dal jednoduše popsat postup pro vytažení mobilu, nalezení a aktivace aplikace pro čtení QR kódu, sejmutí QR kódu, jeho dekódování a provedení následné akce. Termín, který by plně popisoval daný proces a přitom byl nový, hezký a nepoužitý pro jiné úkony (kliknutí, sejmutí, vyfocení).
Nakonec jsme vymysleli slovo qik. Připadalo nám, že přesně vystihuje rychlost QR informace a navíc je v češtině docela roztomilé. Začali jsme ho používat a líbí se nám. Na tomto webu se tedy setkáte s termíny qikání, qiknutí, qik.