Webová adresa

Použití QR kódu jako odkaz na webovou adresu

to je nejčastější použití QR kódu. Qiknutím se v telefonu zobrazí webová stránka, na kterou kód odkazuje. Může to být běžný reklamí web, objednávka zboží, dodatečná informace k produktu, kuchařka, návod, popis výrobku, historie atd.

 

Výhody

  • jednoduchý a rychlý úkon, bez složitého přepisování webové adresy
  • vyloučení překlepů při psaní adresy webu

 

Rizika

  • předem nevíte na jakou stránku to Váš telefon nasměruje - se všemi důsledky, které z toho mohou vyplývat
  • ne všechny webové stránky jsou dnes plně responzivní - neumí se dokonale přizpůsobit velikosti zařízení, na kterém jsou zobrazovány

 

Bezpečnost

Pokud budete qikat kódy označené naším minilogem (AQR), zajistíme Vám že cílová stránka bude regulérní - jedná se o tzv. Administrované QR kódy, u kterých je zajištěna pravidelná kontrola a testování.

Co je to qik?

Co je to qik?

Dlouho jsme hledali termín, kterým by se dal jednoduše popsat postup pro vytažení mobilu, nalezení a aktivace aplikace pro čtení QR kódu, sejmutí QR kódu, jeho dekódování a provedení následné akce. Termín, který by plně popisoval daný proces a přitom byl nový, hezký a nepoužitý pro jiné úkony (kliknutí, sejmutí, vyfocení).
Nakonec jsme vymysleli slovo qik. Připadalo nám, že přesně vystihuje rychlost QR informace a navíc je v češtině docela roztomilé. Začali jsme ho používat a líbí se nám. Na tomto webu se tedy setkáte s termíny qikání, qiknutí, qik.