Administrovaný QR kód

Co to je Administrovaný QR kód

 • AQR kód je běžný QR kód, umístěný ve speciální obálce, která dodává rozšiřující informace o daném QR kódu.
 • Cílová adresa na kterou AQR kód ukazuje, se dá kdykoliv měnit a upravovat.
 • Každé qiknutí na AQR kód je registrováno, takže je možno následně vyhodnocovat jednotlivé AQR kódy.
 • Každý AQR kód je pravidelně testován na funkcionalitu cílových adres.

Naše AQR řešení se skládá ze dvou částí:

 • První je samotný QR kód ve speciálním grafickém tvaru - AQR obálce. Jednotná vizuální podoba  (viz obrázek) garantuje uživatelům bezpečnost AQR kódu a jasnou akci, která bude po qiknutí následovat. Díky jasně definovaným okrajům také zjednodušuje práci s QR kódem při jeho instalaci a manipulaci v celkové grafice.
 • Druhá část je AQR Management, který zajišťuje vytvoření, evidenci a následně podporuje analýzy použití QR kódů. Zobrazuje data o každém qiknutí na každý AQR kód.

Administrovaný QR kód

AQR a jeho výhody

Tím že je v obálce AQR kódu uvedena akce, která se po qiknutí na kód stane, uživatelé ochotněji na QR qiknou. Podle našich průzkumů bývá nepředvídatelnost akce která nastane, jedním z důvodů proč na QR kódy lidé nereagují. Mnozí se domnívají, že QR kód není pro ně určen, případně se bojí co jim to udělá s mobilem - mají strach z viru nebo ukradení infomací a podobně. Použitím AQR kódu se tyto hradby do určité míry překonávají. Jakmile uživatelé zjistí výhody QR kódů ve spojení s mobilem, začnou AQR kódy aktivně používat a Vy jim tak doručíte informace o Vašich produktech přímo na telefon.

 

Nejčastější užití AQR kódů je odkaz na webovou adresu. Ve srovnání s běžným QR kódem je jeho nespornou výhodou maximální flexibilita. Cílovou adresu na kterou AQR kód odkazuje, můžete dodatečně změnit, a to i tehdy, pokud AQR kódy již byly vytištěny a jsou umístěny v tiskovinách. Pro cílovou adresu je možno zadat intervaly platnosti a tím zajistit její automatickou změnu v čase, přesně podle toho jak máte připravenou reklamní kampaň. Díky této vlastnosti, je možné obrázky AQR kódů připravit předem (třeba 1000 samolepek) a teprve následně je používat a přidělovat jim patřičné cílové adresy.

 

Dalším přínosem použití technologie AQR kódů, je jejich automatická vlastnost sbírání a následného vyhodnocení použití jednoho každého kódu. Z takto vzniklých záznamů lze následně připravit statistiky použití jednotlivých kódů, porovnávat např. prodejny, jednotlivé segmenty zboží, zjistit ve kterém čase zákazníci qikají (kdy se o Vaše zboží zajímají) apod. Několik AQR kódů může ukazovat na stejný dokument, ale lišit se místem kde jsou umístěny, takže poté je možno analyzovat které umístění reklamy je nejvýhodnější.

 

AQR kódy používají vlastní zkrácené kódování pro cílovou URL adresu, QR kód v nich je jednodušší a díky tomu je lépe a spolehlivěji čitelný i z větších vzdáleností či za zhoršených podmínek.


Velmi zajímavou vlastností našich AQR kódů je hlasování. V AQR Managementu lze definovat speciální AQR kódy s příznakem hlasování. Po qiknutí na takový kód je zákazníkovi zobrazena jednoduchá stránka s poděkováním. Veškerá qiknutí jsou pak následně vyhodnocována. Záleží je na na Vás kolik různých hlasování si vymyslíte, a kolik a jakých možností "respondentům" připravíte.  Může se jednat o hlasování na téma spokojenosti se službami, obsluhou, sortimentem, prostředím... . Takové hlasování je pak pro zákazníka velmi jednoduché, jediným qikem dokáže ohodnotit např. číšníka. Management firmy tím dostává naprosto přesné informace o chování svých zaměstnanců, o tom jak zákazníci hodnotí provozovnu nebo služby. Hlasování může být doplněno o prvky gamifikace  - např. každé 158 qiknutí získává drobnou pozornost - tím jsou pak zákazníci motivováni hlasovat.

 

AQR Management registruje a dokáže exportovat tyto informace:
 • AQR kód
 • až pět kategorii do kterých může být AQR kód zařazen a následně analyzován
 • Datum a čas qiknutí
 • Odkud - IP adresa poskytovatele datových služeb
 • Typ operačního systému smartphonu (iPhone, Android, Windows...)
 • Typ prohlížeče používaného mobilem (Safari, Chrome...)

 

AQR kódy přinášejí do marketingové komunikace zcela nové prvky, nečekejte až Vás konkurence předběhne, oslovte nás a využijte jejich výhod

 

Co je to qik?

Co je to qik?

Dlouho jsme hledali termín, kterým by se dal jednoduše popsat postup pro vytažení mobilu, nalezení a aktivace aplikace pro čtení QR kódu, sejmutí QR kódu, jeho dekódování a provedení následné akce. Termín, který by plně popisoval daný proces a přitom byl nový, hezký a nepoužitý pro jiné úkony (kliknutí, sejmutí, vyfocení).
Nakonec jsme vymysleli slovo qik. Připadalo nám, že přesně vystihuje rychlost QR informace a navíc je v češtině docela roztomilé. Začali jsme ho používat a líbí se nám. Na tomto webu se tedy setkáte s termíny qikání, qiknutí, qik.